Fagområder

Fagområder

Schultz Advokater tilbyder rådgivning inden for en række fagområder i både erhvervsretlige og privatretlige forhold. For alle områderne gælder det, at Schultz Advokater har stor erfaring både i forhold til rådgivning og sparing for at sikre kundens behov opfyldt bedst muligt, men tillige indenfor forligsforhandlinger og varetagelse af retssager.

Under de enkelte fagområder kan du se, hvilken advokat du kan henvende dig til. Ofte vil en sag have mange aspekter, og i den situation vil Schultz Advokater sikre, at de rette kompetencer bliver bragt i spil.