Arbejds- og ansættelsesret

Hvis virksomheden skal hyre eller fyre, kan Schultz Advokater bistå med sin ekspertise

Schultz Advokater kan hjælpe virksomheden, både når der skal ansættes og afskediges medarbejdere. Det er afgørende, at virksomhedens medarbejdere tilbydes de rette vilkår, og Schultz Advokater kan hjælpe virksomheden med at udarbejde ansættelseskontrakter, der klart og entydigt beskriver den enkelte medarbejders rettigheder og pligter. 

Hvis parterne skal skilles, kan Schultz Advokater hjælpe med at sikre, at afskedigelsen af medarbejden sker på en ordentlig måde, således at parterne kommer til at lide mindst muligt under den hårde proces, det ofte er, når et ansættelsesforhold skal bringes til ophør.    

Kontakt advokat Michael Transø Schultz, hvis du har spørgsmål til, hvordan Schultz Advokater kan hjælpe dig med arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger.