Fast ejendom

Schultz Advokater bistår i alle forhold om erhvervelse, overdragelse eller tvister om mangler ved fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom indgår i Schultz Advokaters grundrepetoir. Gennem mange år har Schultz Advokater opbygget en betydelig erfaring indenfor området, og Schultz Advokater kan derfor varetage alle problemstillinger, købere eller sælgere af fast ejendom bliver mødt med.

På samme vis har Schultz Advokater en betydelig erfaring i at håndtere mangelsager indenfor fast ejendom.

Kontakt advokat Per Schultz for at drøfte, hvorledes Schultz Advokater kan være dig behjælpelig.