IT kontrakter og persondata

Rådgivning om IT retlige forhold fra udvikling til afvikling eller transition til ny leverandør

Schultz Advokater kan bistå leverandøren eller kunden i alle faser i en IT anskaffelse, hvad enten der er tale om et standardiseret produkt eller en større og kompleks anskaffelse, hvor både specificering af systemet og vilkårene for levering skal forhandles mellem parterne.

Schultz Advokater kan tillige rådgive om eller varetage tvister om IT leverancens udførelse, herunder eksempelvis om systemet fungerer som aftalt og kravsat, og om de aftalte servicemål for driften af systemet er opnået.

Hvad enten du er kunde eller leverandør, har du en interesse i, at persondatalovens bestemmelser er overholdt, og Schultz Advokater kan hjælpe dig med at fortolke og implementere persondatalovens bestemmelser i dit projekt.

Kontakt advokat Kasper Ingemann Larsen for yderligere information.