Proces og retssager

Hos Schultz Advokater har advokaterne betydelig proceserfaring, og sagerne bliver altid fulgt til dørs

Retssager er et af Schultz Advokaters kerneområder. Når Schultz Advokater fører sagen, ved du, at din advokat har en stor proceserfaring, og altid får sagen skåret til overfor dommeren på bedste vis.

Det gælder, uanset om sagen er en fogedsag eller en sag for Højesteret, om vi er sagsøgte eller sagsøger.

Kontakt en af kontorets advokater hvis du vil høre nærmere om, hvordan Schultz Advokater tilrettelægger en retssag.