Udbud og licitationer

Hvad enten du skal have udarbejdet et udbudsmateriale, kvalitetssikret et tilbud eller varetaget en klagesag for Klagenævnet for Udbud, kan Schultz Advokater hjælpe dig på vej

Et godt udbudsmateriale er et solidt grundlag for et godt indkøb. En veltilrettelagt indkøbsproces kan spare kunden og tilbudsgiverne for en masse omkostninger og besvær. Schultz Advokater kan rådgive om alle aspekter i et udbud, ligesom vi har betydelig praktisk erfaring med at lave konkrete dokumenter, gennemføre processer og træffe vanskelige indkøbsmæssige beslutninger.

Hvis du som tilbudsgiver har lagt en betydelig indsats i at udarbejde et fremragende tilbud, kan Schultz Advokater bistå med at kvalitetstjekke tilbuddet for eventuelle formfejl eller forbehold, så du undgår den ubehagelige situation, at tilbuddet bliver afvist som ukonditionsmæssigt, allerede inden dets indhold er bedømt af kunden. Når vi foretager et kvalitetstjek, kommer vi tillige med forslag, der kan optimere tilbuddet, og derved forøge chancen for at tilbuddet bliver antaget.

Hvis klagesagen skulle opstå, kan Schultz Advokater naturligvis også varetage denne.

Kontakt advokat Kasper Ingemann Larsen for yderligere information om, hvorledes Schultz Advokater kan bistå med udbudsretlig hjælp og rådgivning.