Køberet og aftaleret

Har du købt noget, der ikke lever op til dine forventninger, eller har du indgået en aftale, som modparten misligholder? Kontakt Schultz Advokater, måske er retten på din side

Schultz Advokater er specialister i at føre retssager om køberetlige og aftaleretlige forhold.

Vi kan lave en hurtig og præcis analyse af din aftale og komme med konkrete anbefalinger. 

Kontakt advokat Michael Transø Schultz og hør nærmere.