Proces og retssager

Hos Schultz Advokater har advokaterne betydelig proceserfaring, og sagerne bliver altid fulgt til dørs

Retssager er et af Schultz Advokaters kerneområder. Når Schultz Advokater fører sagen, ved du, at din advokat har en stor proceserfaring og altid får sagen skåret til overfor dommeren på bedste vis.

Det gælder, uanset om sagen er en fogedsag eller en sag for Højesteret, om vi er sagsøgte eller sagsøger.

Kontakt advokat Per Schultz eller advokat Michael Transø Schultz, hvis du vil høre nærmere om, hvordan Schultz Advokater tilrettelægger en retssag.