Lokal forankring siden 1981

Schultz Advokater er lokalt forankret i Hillerød og Nordsjælland, og vi lader naturligvis vores lokalkendskab indgå i vores rådgivning, hvad enten det drejer sig om en hushandel eller en virksomhedsoverdragelse.

Schultz Advokater blev oprindeligt stiftet af Per Schultz i 1981, og har i en lang periode rådgivet private og erhvervsdrivende fra lokalerne i Slotsgade i Hillerød. Virksomheden er sidenhen vokset, og siden sommeren 2014 har Schultz Advokater drevet advokatvirksomheden fra Nordre Jernbanevej 44 i Hillerød, lige overfor Hillerød Station.

Schultz Advokater er et fællesskab af individuelt praktiserende advokater. Fordi vi arbejder i et fællesskab, er der altid den fornødne sagkundskab til stede til varetagelse af sagen, og fordi vi er individuelt praktiserende advokater, kan vi fleksibelt og omkostningsbevidst hjælpe vores klienter bedre end store advokatkæder og firmaer, der er bundet af processer og systemer.

Vi bruger vores viden og lokale forankring aktivt, og du får dermed hos Schultz Advokater ikke bare advokatbistand af høj kvalitet men også en sikring af, at rådgivningen tænkes ind i en sammenhæng.