Undervisning og seminarer

IT udbuddet

 

Kasper Ingemann Larsen underviser i IT kontrakter og udbud. Særligt er kurset IT udbuddet målrettet offentlige indkøbere af IT. Kurset er henvender sig til udbudskonsulenter, indkøbschefer, projektledere, rådgivere og andre offentlige indkøbere af IT. Herudover henvender kurset sig tillige til private leverandører af IT-systemer, der ønsker at få et indblik i, hvilke udfordringer deres offentlige kunder står overfor i planlægningen af et IT-indkøb. Kurset er i princippet et specialistkursus i IT-udbud, og kursister med erfaring fra andre udbud og IT-indkøb må forventes at kunne opnå et større udbytte af kurset.

Kontakt Kasper Ingemann Larsen for detaljer.

Seminar i udbudsregler for tilbudsgivere

Advokat Kasper Ingemann Larsen har udarbejdet et kort seminar om udbudsreglerne målrettet tilbudsgivere til offentlige kontrakter. Seminaret giver et kort overblik over udbudsreglerne, og handler herefter primært om, hvad der foregår hos en ordregiver, når tilbuddene kommer i hus. Vinklen er således, på hvilken måde tilbudsgivere kan optimere tilbuddet set ud fra en udbudsretlig synsvinkel. Hvis virksomheden har en case eller to med gode eller dårlige oplevelser med et udbud eller en licitation, kan det indgå i seminaret. Ethvert tiltag der kan gøre det generelle konkret, vil gøre undervisningen mere nærværende og relevant for brugerne.

Kontakt advokat Kasper Ingemann Larsen, hvis seminaret har interesse for din virksomhed.

Den nye udbudslov

Den nye udbudslov er over os. Hvis jeres organisation skal være klædt på til at imødekomme de nye og ændrede krav kunne det være en overvejelse værd, at tage et kort kursus i hvad der er nyt, og hvad der er det samme, og hvad der ikke er mere.

Fremfor at sende hele bid teamet eller udbudsafdelingen på et eksternt kursus kunne I overveje, at invitere advokat Kasper Ingemann Larsen på besøg en formiddag. 

Kurset vil naturligvis være målrettet brugerne, og såfremt konkrete cases skal indgå i undervisningen, er det bare om at få dem frem på bordet.